Ombudsteam

Dongen


Deze titel is nauwelijks te geloven, maar echt, liefst 421.000 kinderen in ons rijke Nederland leven onder de armoedegrens. Dat is 12 % of bijna 1 op de 9 kinderen die niet mee kunnen doen aan alles wat in ons land noodzakelijk en goed is voor opgroeiende kinderen. Dit betekent vaak geen ontbijt of warme maaltijd per dag. Maar ook sociale uitsluiting en minder gelegenheid om zich te ontwikkelen in sporten en allerlei verenigingsactiviteiten. Dit veroorzaakt stress en nauwelijks in te halen achterstand. Gemiste kansen voor de toekomst zijn dan het gevolg.

Gelukkig is er landelijk aandacht voor dit probleem en dus ook in Dongen.

Het OMBUDSTEAM DONGEN wil graag de Stichting LEERGELD en het KANSFONDS onder de aandacht brengen. Het fonds is al 6 jaar actief en heeft ongeveer 50 projecten gestart voor armoedebestrijding en heeft nu opnieuw haar aandacht voor armoede bij kinderen toe gespitst. Er is dus geld en middelen beschikbaar om deze gezinnen met kinderen te helpen.

Wij willen deze gezinnen graag motiveren en begeleiden naar instanties en personen waar deze daadwerkelijke hulp geboden wordt.

Soms door schaamte, vaak door stress en frustratie en een andere keer door onwetendheid wordt de armoede verborgen gehouden en in stilte geleden. Maar schaamte is niet nodig als je bedenkt dat het hier niet gaat om “JOUW ” probleem, maar vooral om een MAATSCHAPPELIJK probleem. En onwetendheid kan deels worden opgelost als ook onze lezers deze informatie op discrete wijze doorgeven aan mensen die het goed kunnen gebruiken en voor verdere informatie doorverwijzen naar OMBUDSTEAM DONGEN.

Immers: In Dongen doen wij de dingen samen!

twitter logo

InfofolderOTD

facebook

Allle rechten voorbehouden