Ombudsteam

Dongen


OMBUDSTEAM DONGEN is een zelfstandige non-profitorganisatie en werkt alleen met vrijwilligers.

Het Ombudsteam Dongen vindt haar inspiratie in het initiatief van de Partij van de Arbeid, maar haar doelstelling stijgt uit boven partijpolitieke belangen. Wij gaan uit van het humane basisprincipe “kansen voor iedereen!” en geeft hier geheel zelfstandig vorm en uitvoering aan.

 
  • Al vanaf 2012 is op initiatief van de PvdA hard gewerkt aan het oprichten van lokale Ombudsteams. 
    De achterliggende gedachte was dat alle inwoners van Nederland de kans moeten krijgen om maximaal deel te kunnen nemen aan alle mogelijkheden die ons land te bieden heeft.
  • Bureaucratie, menselijke fouten, onduidelijk en ondeugdelijk overheidsbeleid blijken vaak een struikelblok te vormen om deze idee in de praktijk waar te maken. Vooral kwetsbare mensen worden daar de dupe van.
  • Locale teams kunnen dan de taak op zich nemen om deze mensen direct in hun eigen situatie op te zoeken en te luisteren naar hun problemen en hun klachten. Vervolgens wordt hulp aangeboden om de weg te vinden en te begeleiden naar een zo goed mogelijke oplossing.
  • Op deze manier zijn de ombudsteams ook de oren en de ogen voor wat er leeft onder de bevolking.
  • Onder de naam OMBUDSTEAM zijn er op dit moment in ons land bijna 200 locale teams gevormd en werkzaam.
  • De PvdA stelt haar mensen en organisatie beschikbaar voor ondersteuning en advies voor wet- en regelgeving.
 

 Belangrijk!

Leden van het ombudsteam zijn niet gebonden aan een politieke voorkeur en ook onze doelgroep betreft alle inwoners van Dongen ongeacht politieke, religieuze en seksuele voorkeur. Wij zijn er voor iedereen in Dongen!

De PvdA is onze belangrijke SPONSOR, maar wij laten ons ook graag stimuleren, activeren en ondersteunen door iedereen die onze doelstelling onderschrijft.


Het OMBUDSTEAM DONGEN bestaat op dit moment uit twee personen:

Fons Meijerink

was o.m. werkzaam in de GGZ en als docent in het hoger beroepsonderwijs voor wijk- en sociaal-psychiatrische verpleegkundigen. Als BIG-geregistreerde psychotherapeut voerde hij 30 jaar een eigen praktijk voor psychotherapie in Dongen. Daarnaast was Fons vele jaren bestuurslid en klachtenbemiddelaar van de beroepsgroep van psychologen en psychotherapeuten.

Wat willen wij?

Hoe werken wij?

Informatiefolder

twitter logo

InfofolderOTD

facebook

Allle rechten voorbehouden