Ombudsteam

Dongen


  1. Wij zorgen ervoor dat we bekend zijn bij alle inwoners en instanties in Dongen.
  2. Wij zijn laagdrempelig en komen bij u thuis.
  3. U neemt contact met ons op.
  4. Wij luisteren en werken met u samen.
  5. Wij willen veel maar kunnen niet alles.
  6. Wij zoeken contact en samenwerking met overheid en instanties.
  7. Wij zijn discreet, betrouwbaar en waarborgen het vertrouwelijk omgaan met u en uw gegevens.
  8. Wij doen dit werk gratis.

Wij zorgen ervoor dat we bekend zijn bij alle inwoners en instanties in Dongen.

Wij werken eraan dat er geen enkele drempel in de weg staat om ons te bereiken. Daarom gaan wij er zelf op uit en laten geen gelegenheid voorbij gaan om ons kenbaar te maken.
Wij voeren gesprekken met allerlei instanties en verenigingen in Dongen die voor ons werk van belang kunnen zijn. Zo bouwen we een netwerk op waarin wederzijds overleg en samenwerking tot stand is gekomen.
Daarnaast ziet u ons maandelijks in het Weekblad van Dongen met onze informatieve rubriek NIEUWS OMBUDSTEAM DONGEN.
Op vele openbare locaties in Dongen liggen onze Informatie Folders om mee te nemen en ook delen wij flyers uit. Overal wordt aangegeven hoe wij bereikbaar zijn.
Inmiddels geven wij informatie op onze FACEBOOK pagina en met deze nieuwe website www. Zijn we ook op de digitale weg bereikbaar.

Wij zijn laagdrempelig en komen bij u thuis.

Alle (aanstaande) inwoners van Dongen zijn bij ons zonder voorwaarden welkom. Wij bieden een luisterend oor aan jong en oud, met kleine en grote vragen en problemen van welke aard ook. Wij willen in alle gevallen meedenken en zoeken hoe en waar een oplossing gevonden zou kunnen worden. Geen vragenlijsten, geen formulieren, maar een vertrouwelijk gesprek in uw eigen vertrouwde omgeving

U neemt contact met ons op.

U kunt ons dus bereiken per telefoon, per email, via facebook en via deze website. Als u zich aanmeld vragen wij kort naar de soort klacht of probleem. Daarna maken wij direct een afspraak met u om op korte termijn bij u thuis te komen om naar uw volledige verhaal te luisteren.

Wij luisteren en werken met u samen.

Ons werk bestaat vooral uit LUISTEREN. We willen weten en begrijpen waar het knelt. Samen met u proberen we om uw probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen. Soms blijkt dat gelukkig eenvoudig te zijn en dan zal de ombudsman zich beperken met het geven van advies over de procedure die gevolgd moet worden of verwijzen naar de instantie waar u moet zijn. Soms is het ingewikkeld en complex, maar dan helpen wij u verder in het zoeken naar een oplossing. Samen met u verdiepen wij ons in de wet- en regelgeving en ordenen met u de vereiste gegevens die nodig zijn voor verdere actie. Waar nodig begeleiden wij u bij acties en gesprekken die u met instanties en personen moet voeren. Maar u blijft verantwoordelijk voor wat u gaat ondernemen.

Wij willen veel maar kunnen niet alles.

Daarom willen wij ook geen valse verwachtingen wekken. Wij kunnen u op weg helpen en leren zoeken naar een oplossing. Ook kunnen wij u wegwijs maken in procedures en formulieren. Ons streven is het hoogst haalbare, maar wij zijn geen deskundigen op alle terreinen. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden als onze adviezen of begeleiding niet tot het voor u meest gewenste resultaat leidt. U mag ons wel beoordelen op onze inzet en onze betrokkenheid bij uw situatie.

Wij zoeken contact en samenwerking met overheid en instanties.

Om uw belangen goed te behartigen is het belangrijk dat wij ook een goede relatie en samenwerking hebben en onderhouden met personen en instanties waarvan u afhankelijk bent. Als dat in uw belang is nemen we contact met hen op. Eerst laten we ons in het algemeen informeren over de betreffende kwestie. Maar waar mogelijk en gewenst zullen we uw probleem anoniem gebruiken om de kwestie toe te spitsen.
Alleen met uw toestemming kan dat er toe leiden dat we uiteindelijk uw persoonlijk probleem en situatie aan de orde te stellen om samen te zoeken naar mogelijkheden voor een zo maximaal mogelijke oplossing.
Samenwerking met u, maar ook met de betreffende instanties zijn onze sleutelwoorden, maar geven ook onze ervaring weer als basis voor succes.

Wij zijn discreet, betrouwbaar en waarborgen het vertrouwelijk omgaan met u en uw gegevens.

Wij zijn ons ervan bewust dat het vaak niet makkelijk is om hulp te vragen. U loopt er niet mee te koop en zou het graag allemaal zelf willen kunnen oplossen. Het gaat immers over uw persoonlijke omstandigheden en uw privé gegevens. Wij zijn ons daarvan zeer bewust en zullen u ook nooit vragen om meer te vertellen dan u zelf kwijt wilt. Daarnaast zullen wij u altijd toestemming vragen als wij denken dat het uitwisselen van bepaalde gegevens van belang kunnen zijn voor het bereiken van een oplossing. Wij op onze beurt garanderen u absolute geheimhouding van alles wat u ons toevertrouwt.

Wij doen dit werk gratis.

Wij werken als vrijwilligers in een non-profitorganisatie. De ombudsman is dus niet afhankelijk van inkomen uit dit werk. Wij willen onafhankelijk en niet-belanghebbend dit werk doen.
Juist omdat vooral die mensen die een beroep op ons doen toch al een beperking hebben op lichamelijk, mentaal, sociaal of financieel gebied, zijn wij gemotiveerd om ons voor hen vrijblijvend en kosteloos in te zetten.

Wie zijn wij?

Wat willen wij?

Informatiefolder

 

   

twitter logo

InfofolderOTD

facebook

Allle rechten voorbehouden